Nasze podatki - pomożemy Ci złożyć deklarację PIT!

Rozliczenie zeznania rocznego PIT wydaje się trudnym zadaniem, ale dzięki nam tak nie jest!

Obliczenie podatku pit 37

2014-01-19 | | |

Program Pity za 2013/2014

Deklaracja podatkowy PIT-37 wypełniają wszyscy podatnicy, którzy za pośrednictwem płatnika otrzymali przychód ze źródła położonego w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, który podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej.

Zeznanie PIT-28 musi jednak zostać złożona stosunkowo dużo wcześniej, ponieważ już do 31 stycznia roku poprzedzającego rozliczenie podatkowe za dany rok, co oznacza, pit 37 że gdybyśmy chcieli skorzystać z ryczałtu w roku 2014 należy już 20 stycznia 2013 zadeklarować to w Urzędzie Skarbowym.

Druk PIT-36 to pit, jaki należy złożyć do właściwego Urzędu Skarbowego do 30 kwietnia 2014 r. Aby dotrzymać terminów i wypełnić formularz prawidłowo, zaleca się skorzystać z aplikacji służącej do wypełniania PIT. Jest ona dostępna niżej.

Dzisiaj przedstawiamy Państwu nowy program - Program PIT 2013/2014 taxmachine.pl obsługujący pit 37 formularze PIT rozliczające 2013 rok. Za pomocą naszej aplikacji wypełnią Państwo wszystkie druki skarbowe: PIT-37, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-39, PIT-38. Pit 37 Tak samo jak w zeszłym rok prezentowany program wyposażony jest w podpowiedzi, które pomagają w trakcie wypełniania zeznania podatkowego za 2013 rok.

Formularz PIT/ZG wypełnia podatnik, który posiadł dochód za granicą, podlegający opodatkowaniu w Polsce, jednak przy stosowaniu metody odliczania podatku zapłaconego za granicą. Deklarację taki powinno się oddać odrębnie dla każdego z państw, w którym podatnik posiadł zarobek.

Na PIT 28 nie ma się prawa rozliczyć się łącznie z żoną albo jako osoba samotnie wychowująca brzdąca.

Programy, które umożliwiają wypełnienie i nadanie PIT-u przez Internet zapewniają bezpieczeństwo transmisji wszystkich danych wprowadzonych do serwisu dzięki zastosowaniu złącza kodowanego. Dane są pewnie przechowywane na serwerach, które gwarantują, że żadne polecone informacje nie dostaną się w niepowołane ręce.

druk pit d 2014

pity 2013 2014 mini 2

PIT-36 pit 37 rozliczyć należy prowadząc podnajem, dzierżawę, poddzierżawę, najem lub zawierając podobną umowę o podobnym kształcie, objęte opodatkowaniem według skali podatkowej 18%-32% (zatem nie wybrały opodatkowania ryczałtem albo liniowo w zakresie tych umów).

Sporządzenie druku PIT-37. Aby pit 37 odpowiednio wypełnić PIT-37, najlepiej jest skorzystać z programu do PIT. Skorzystaj z niego teraz instalując aplikację lub online. Szczegółową instrukcję dotyczącą wypełniania PIT-37 za 2013 rok - Wypełnianie PIT-37.

Zeznanie PIT 28 przydzielony jest dla obywateli pojedynczo prowadzących interes o nierolniczym charakterze, osób prowadzących zakład pracy o nierolniczym kształcie w postaci spółki cywilnej lub jawnej, osób uzyskujących zarobki z tytułu dzierżawy, podnajmu, wynajmu, poddzierżawy oraz innych umów tego gatunku, o ile umowy te nie są związane z prowadzoną działalnością ekonomiczną.

Suplement PIT/O zobowiązani są dostarczyć podatnicy, jacy dokonują odliczenia od dochodu. W dodatku tym muszą oni umieścić kwoty darowizn, wydatki z tytułu użytkowania Internetu itp. Powinni też zamieścić kwoty, które odliczają od podatku – wzorem tego jest np. ulga na dzieci. Co nader ważne w załączniku PIT/O nie można wpisywać odliczeń wydatków mieszkaniowych – do tego służą inne załączniki w PIT-37.

Istotną rzeczą, o której musisz zastanowić się przed weźmiesz się pit 37 za rozliczenie rocznej formularzy PIT, pit 37 jest należyte narzędzie, które nie tylko zaręczy Ci, że zeznanie zostanie przygotowane należycie, ale również zapewni najwyższy dostępny zwrot podatku. Zaręczy Panu lub Pani to tylko nasz program, który jako unikalny w skali Polski zawiera Kreatora PIT, który zapewnia maksymalny możliwy zwrot nadpłaconego podatku.

Ulgę na dzieci nie może potrącić podatnik tworzący druk PIT za podatek wykazany ze odpłatnego zbycia posesji (jest to Pit-39), składający deklarację ze sprzedaży akcji albo innych zysków kapitałowych (to jest PIT 38), wpłacający podatek na zasadach zryczałtowanego podatku ewidencjonowanego od przychodów (czyli Pit-28), płacący podatek liniowy w wymiarze 19 procent.

Aby uprościć sobie obliczanie druków rocznych PIT rocznych warto pobrać nasz darmowy program do zeznań PIT 2014.

Mimo tego, że w deklaracji PIT-28 nie zezwala się odliczyć ulgi prorodzinnej, a podatnicy nie mogą odliczać kosztów pozyskania przychodu, istnieje szereg udogodnień przemawiający za wyborem ryczałtu ewidencjonowanego. W PIT-28 można odliczyć: obecnie obowiązujące ulgi i odliczenia innego typu (oprócz ulgi prorodzinnej), składki na ubezpieczenia zdrowotne, składki na ubezpieczenia społeczne, ulgę abolicyjną.

Ulga prorodzinna przysługuje nie tylko Polakom mającym na utrzymaniu niepełnoletnie dzieci, ale również dzieci dorosłe uczące się w szkołach wyższych albo średnich, aż do 25 roku życia.

Wypełnienie PIT-37 naszym programem zajmuje zazwyczaj nie więcej niż 5 minut.

Za asystą prezentowanego programu do Pity 2014 rozliczenia rocznego za rok 2012 dokonało aż milion podatników. Przedstawiony program był polecany przez wielu Polaków ze względu na przyjazny interfejs oraz pomoce w wypełnianiu PIT wbudowane w program. Za pomocą przedstawianego program PIT Polacy mieli również ewentualność posłania PIT przez sieć prosto do Urzędu Podatkowego. Ta funkcjonalność w zdecydowany sposób uprościła Polakom rachowanie się z Fiskusem.

Kategoria: Pit 37 | Tagi: pit 37 pdf, pit 2013, pity 2013, jak wypełnić pit 37, pit2013, pit 37 | Brak komentarzy